pocasi.pozri.cz
Dnes je Čtvrtek 09. prosince 2021 svátek má Vratislav
Vyhledat v Pozri:

Počasí kalendářní pranostiky Prosinec


Prosinec

Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Studený prosinec - brzké jaro.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
1.12 · Na sv. Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři měsíce trvati.
· Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
· O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

3.12
· O svatém Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.

4.12
· Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
· Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
· Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
· Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
· Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
· Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
· Svatá Barbora vyhání dříví ze dvorka.
· O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
· Na svatou Barboru sáně do dvoru!
· Po svaté Baruši střez nosu i uší!

6.12
· Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
· Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
· Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu;
pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
· Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
· Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
· O svatém Mikuláše často snížek práší.
· Po sněhu Bára s Mikulášem šla.

13.12
· Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
· Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
· Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
· Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
· Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

16.12
· Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
· O svaté Albíně schovej se do síně.

17.12
· O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.

21.12
· Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
· Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
· O svatém Tomáši meluzína straší.
· Na svatého Tomáše zima je naše.

23.12
· Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24.12
· Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
· Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
· Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
· Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
· Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
· Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
· Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
· Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
· Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
· Jasno na den Štědrý - úroda tvrdého zboží a hrachu.
· Na Adama a Evu čekejte oblevu.

25.12
· Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
· Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
· Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
· Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
· Když čas před vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
· Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
· Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
· Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
· Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
· Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
· V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
· V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
· Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
· Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
· Jasné vánoce - hojnost vína i ovoce.
· Na Boží narození o bleší převalení.
· Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

26.12
· Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
· Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.
· Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
· Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
· Pakli na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
· Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
· Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
· Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
· Na svatého Štěpána každý se má za pána.

28.12
· Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let, a když večer, mrou starci.
· O Mláďátkách a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
· Na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mříti.
· Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
· Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
· Je-li na Mláďátka mha, mrou děti.
· O Mláďátkách den se omlazuje.

31.12
· Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
· Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
· Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
· Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
· O Silvestru papeži snížek si již poleží.Přidat předpověď počasí mezi obíbené stránky