pocasi.pozri.cz
Dnes je Úterý 23. červenca 2019 svátek má Libor
Vyhledat v Pozri:

Počasí kalendářní pranostiky Červenec


ČERVENEC
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

V červenci déšť jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda.
Stav-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Co červenec končí, srpen začíná.
Když dne ubívá, horka přibívá.
Slunce peče - déšť poteče.
Červenec - úrody blíženec.

Jaký červenec, takový leden.
2.7
· Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce.
· Prší-li na den Panny Marie navštívení, po čtyřicet dní jasno není.
· Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
· Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.

4.7
· Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
· Svatý Prokop kořen dokop.
· Svatý Prokop, zelí okop!

6.7
· Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8.7
· Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10.7
· Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
· Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
· Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
· Nerší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
· Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.

13.7
· Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena i obilí.
· Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
· Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.
· Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
· Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.
· Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
· Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
· Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.
· Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
· Svatá Markyta vede žence do žita.
· Ženci na pole, včely s pole.

14.7
· O svatém Kamilu, slunce má největší sílu.

15.7
· Věje-li na den Rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce.

18.7
· O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19.7
· Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20.7
· Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
· Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

21.7
· Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
· Na proroka Daniele nalije též do mandele.

22.7
· Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota - to lichota.
· V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
· Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
· Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
· Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť.
· Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
· Svatá Máří vybírá hnízda komáří.

23.7
· Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25.7
· Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
· Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou žitných dní.
· S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
· Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
· Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
· Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
· Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
· Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
· Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
· Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
· Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
· Co do sv. Jakuba odkvěte, do Havla uzraje.
· Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
· Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
· Na Jakuba prvních brambor průba.
· Parno o Jakubě, zima o vánocích.
· Jakub bez deště - tuhá zima.
· Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
· Jakub naseče, Anna upeče.

26.7
· Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
· Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
· Okolo svaté Hanky chladné poránky.
· O svaté Anně žitečka se nažne.
· Svatá Anna - chladna z rána.
· Svatá Anna žito žala.

31.7
· Od svatýho Ignáca léto se obracá.


Přidat předpověď počasí mezi obíbené stránky