pocasi.pozri.cz
Dnes je Čtvrtek 29. února 2024 svátek má Horymír
Vyhledat v Pozri:

Počasí kalendářní pranostiky Unor


ÚNOR

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Únor bílý - pole sílí.

Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Únorová voda - pro pole škoda.

Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
2.2
· Pak-li o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli je ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
· Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jen tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
· O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkudž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
· Hromnice-li jasné a čisté, potrvá zima jistě. Pak sněží a hřmívá, jaro jistě vblízku dlívá.
· Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
· Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
· Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
· Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
· Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
· Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
· Jestli na hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
· Na Hromnice - chumelenice, netrvá pak zima více.
· Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
· Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
· Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
· Přejdou Hromnice - konec sanice.
· Na Hromnice zimy polovice.
· Na Hromnice o hodinu více.

3.2
· Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
· Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, zvednou se brambory.
· Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
· Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
· Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.

4.2 · Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
· O svaté Veronice bývá ještě sanice.

5.2 · Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
· Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.

6.2 · Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
· Dorothea v rychlém běhu přinášívá nejvíc sněhu.
· Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
· Svatá Dorota stromy sněhem vometá.
· Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
· Po Dorotě uschne košile na plotě.
· Svatá Dorota - sněhu forota.

7.2 · Svatý Radko - na poli hladko.

9.2 · Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.

10.2 · O svaté Školastice navleč si rukavice.

12.2 · Svatá Eulalie - se střech se lije.

13.2 · O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

14.2 · Na svatého Valentina nemá hospodyně nasazovat husy na vejce; nebudou prý dobrá housata.
· Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
· Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
· Svatý Valentýnek - jara tatínek.

16.2 · Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
· O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

18.2 · O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

20.2
· Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
· Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.
· Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
· Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
· Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
· Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
· Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
· Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
· Masopust na slunci - pomlázka v senci.
· Konec masopustu jasný - len krásný.
· Krátký masopust - dlouhá zima.

21.2
· Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
· Suchý půst - úrodný rok.

22.2
· Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
· Svatý Petr za stolem nenechává na holém, a teprve v okovech (1.8 ) posílá sedlákům výsluhy.
· Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
· Svatý Kliment (23.11) zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
· Je-li na Stolici svatého Petr zima, ještě dlouho potrvá.

23.2
· Na svatého Polykarpa bývá sněhu plná škarpa.

24.2
· Je-li na svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
· Svatý Matěj šel sekat ledy, stavil se v hospodě, Svatý Josef šel za ním a zůstal tam, Panna Maria je vyhnala oba.
· Na svatého Matěje, lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
· Jaký mráz bude večer a v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
· Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
· Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
· Na svatého Matěje rampouchy - urodný rok na mouchy.
· Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
· Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho zmrzne hned.
· Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
· Na svatého Matěje šelma sedlák, který nevěje.
· Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje.
· Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
· Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
· Na svatého Matěje léta naděje.

27.2
· Je-li mráz za svatého Gabriele, bývají žně veselé.

28.2
· Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.


Přidat předpověď počasí mezi obíbené stránky