pocasi.pozri.cz
Dnes je Čtvrtek 28. ledna 2021 svátek má Otýlie
Vyhledat v Pozri:

Počasí kalendářní pranostiky Leden


Leden
Leden jasný, roček krásný.
V lednu za pec si sednu.
Ve dne jas, v noci mráz.
Roste den, roste i zima.

Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
V lednu silný led, v květnu bujný med.

Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Když začátek ledna krásně, bodou na jaře bouřky časně.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.

Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Lednové mlhy věští mokré jaro.
Leden studený, duben zelený.
Jaký leden, takový červenec.
Suchý leden, mokrý červen.
Leden červenci se rovná.

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
1.1
· Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
· Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
· Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
· Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírní zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
· Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.
· Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.
· Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
· Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
· Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
· Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
· Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
· Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
· Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
· Na Nový rok ráno nebe rudé - nepohoda, svízel velká bude.
· Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
· Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
· Jak na Nový rok, tak po celý rok.
· Na Nový rok o slepičí krok.

2.1
· Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
· Když Makary pohodný, září bude chladný.

3.1
· Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
· Třetí den ledna jasný - časné bouřky.

4.1
· Svatá Ida, ta dne přidá.

5.1
· Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
· Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.

6.1
· Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
· Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
· Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.
· Na Tři krále -zima stále, mnoho hvězd a o skok dále.
· Již nás mrazy nepoplení, minulo tě boží křtění.
· Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.
· Tři králové mosty staví, nebo je boří.
· Na Tři krále o skok dále.
· Na Tři krále - zima stále.
· Na Tři krále mrzne stále.

7.1
· O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
· Na svatého Knuta přichází zima krutá.

8.1
· O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

9.1
· O svaté Baziliši zima všude čiší.

10.1
· Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

11.1
· Na svatého Hygina pravá zima začíná.

13.1
· Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz!

14.1
· Svatý Virgil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.

15.1
· Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.

16.1
· Na svatého Marcela zima leze do těla.

17.1
· Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.

18.1
· Na svatého Priska pod saněmi píská.

19.1
· Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
· Na svatého Kanuta přichází zima krutá.

20.1
· O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
· Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
· Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit nebo zmrznout.
· Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.

21.1
· Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky!
· Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
· O svaté Anežce od kamen se nechce.

22.1
· Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
· Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
· Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba starat se pro víno i žito o žence.
· Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
· Slunce-li na svatého Vincence svítí, budem hojnost žita, vína míti.
· Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
· Jasný den na Vincentina dá hojnost dobrého vína.
· Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
· Vincence slunečnost dává vína hojnost.
· Na svatého Vincence seď doma u pece.

24.1
· Svatý Timotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
· Na Saleského Františka meluzína si zapíská.

25.1
· Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
· V den svatého Pavla když jsou mlhy, bude ten rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
· Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
· Na svatého Pavla obrácení, pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvorstvu zvěstuje.
· V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici - šetřte pro dobytek píci!
· Na svatého Pavla obrácení nechť prší či sníh věje, bída v tomto roce z polí zeje.
· Na Pavla obracení též i zima se promění: buď propustí, nebo zhustí.
· Jasno na den Pavla obrácení přináší hojně božího nadělení.
· Medvěd na svatého Pavla obracení obrací se na druhý bok.
· Slunce na den Pavla obrácení značí obilíčka rozmnožení.
· Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
· Jasný den Pavla svatého slibuje mnoho dobrého.
· Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.

26.1
· Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28.1
· Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29.1
· Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.


Přidat předpověď počasí mezi obíbené stránky