pocasi.pozri.cz
Dnes je Středa 25. května 2022 svátek má Viola
Vyhledat v Pozri:

Počasí kalendářní pranostiky Květen


KVĚTEN
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Studený máj - v stodole ráj.
Sníh v máji - hodně trávy.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová kapka platí dukát.
Májová voda vypije víno.
Mokrý máj - chleba hoj.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V máji hřímoty nedělají trampoty.

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Suchý květen - mokrý červen.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
1.5
· Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
· Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
· Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
· Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
· Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
· Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
· Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
· Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
· Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
3.5
· Svatý kříž, ovčí střiž..

4.5
· Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
· Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
· Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

11.5
· Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
· O svatém Mamertu zima je po čmertu.

12.5
· Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
· Na Pankráce suchý den - urodí se víno, hustý bude len.
· Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

13.5
· Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

14.5
· Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
· Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

15.5
· Svatá Žofie políčka často zalije.
· Déšť svaté Žofie švestky ubije.
· Žofie vína upije.

16.5
· Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

25.5
· Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
· Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
· Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
· Havlovo (16. 10.) žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz!
· Jasné slunce na den svatého Urbana hojnost dobrého vína znamená.
· Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
· Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá.
· Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
· Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
· Když na Urbana prší, bude mnoho myší.
· Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.
· Urban bývá studený pán.

27.5
· Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
· Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
· Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
· Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
· O svatém Duše choď ještě v kožiše.

28.5
· Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
· Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.


Přidat předpověď počasí mezi obíbené stránky